Ręcznik do naczyń

Ręcznik do naczyń
12.09.2018
12.09.2018
Szanowni Państwo,
czy ręcznik do naczyń jest regionalizmem, a ścierka do naczyń formą ogólnopolską, czy też oba określenia są równorzędne? 

Pozdrawiam i z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
Ogólnopolski wyraz ręcznik ‘płat tkaniny służący do wycierania się po myciu’ na niektórych obszarach Polski może mieć inne znaczenie. Kartoteka Słownika gwar polskich i Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur dostarcza poświadczeń, że ręcznik na północy Polski – na Mazurach wschodnich, Warmii, ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej to także ‘ścierka do naczyń’. Jednak trudno na tej podstawie stwierdzić, że wyraz ręcznik w podanym znaczeniu – przecież bliskim ogólnopolskiemu – należy uznać za regionalizm, gdyż nie ma opracowań dotyczących częstości jego użycia wśród mieszkańców wymienionych terenów. Wiele jednak wskazuje na to, że za Pani intuicją kryją się rzeczywiste fakty językowe.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego