Rev. Dom.

Rev. Dom.
14.01.2009
14.01.2009
Co znaczy Rev. Dom., od czego to jest skrót? Spotkałem ten zapis na kopercie, w miejscu tradycyjnego Sz. Pan. Gdzie jeszcze może być umieszczony?
Pozdrawiam
Grzesiek Korusiewicz
Forma Rev. Dom. to stara forma zwrócenia się do duchownych. Skrót Rev. pochodzi od łacińskiego słowa reverendus, znaczącego 'wielebny'. Natomiast skrót Dom. pochodzi od łacińskiego dominus, znaczącego 'pan'.
Współcześnie przymiotnik wielebny, odpowiadający świeckiemu szanowny, stosuje się w adresie do przedstawicieli niższego szczebla kościołów chrześcijańskich oraz klasztorów i domów zakonnych, np. Wielebny (ew. Czcigodny) Ksiądz Wikariusz [imię i nazwisko]; Wielebna (ew. Czcigodna) Siostra [imię i nazwisko]. Także w zwrocie rozpoczynającym list do tychże adresatów: Wielebny Księże; Wielebna Siostro.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego