Rok a rok szkolny

 
Rok a rok szkolny
29.05.2019
Mam takie pytanie. Powiedzieć: Dwa lata więcej chodził do szkoły – dlaczego jest poprawnym, skoro rok szkolny nie trwa 12 miesięcy, a używam określenia 2 lata?
Serdecznie pozdrawiam
Wyrażenie dwa lata odnosi się do roku szkolnego, a nie do roku kalendarzowego, a więc zdanie Dwa lata dłużej (wolałabym: dłużej niż więcej) chodził do szkoły jest sensowne i poprawne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego