Rok do roku w raportach finansowych

Rok do roku w raportach finansowych
22.09.2016
22.09.2016
Mam problem jak zapisać skrót rok do rokur/r czy r./r.? Na logikę powinno być z kropkami, jednak nie wygląda to dobrze.

Przygotowuję raporty finansowe i ta kwestia nie daje mi spokoju.

Dziękuję za pomoc
Jacek Gruszczyński
W polszczyźnie ogólnej – poza nielicznymi wyjątkami – nie stosuje się ukośnika do skracania wyrażeń (wyjątkiem są skróty wyrażeń angielskich typu: M/s albo m/smotor ship). Inaczej sytuacja przedstawia się w odmianach specjalistycznych języka, w których dąży się z jednej strony do precyzji wypowiedzi, z drugiej zaś – do maksymalnego skrótu (np. w naukach technicznych poprawny zapis to: obr/s – bez kropki po skrócie wyrazu obrót i z ukośnikiem). Tym samym nie należy uznać za błąd stosowania w raportach finansowych i innych tego typu dokumentach specjalistycznych skrótów z ukośnikiem i bez kropek. Zapisy typu: wskaźnik C/WK (= cena/wartość księgowa), wskaźnik C/Z (= cena/zysk), r/r (= rok do roku), k/k (= kwartał do kwartału) czy m/m (= miesiąc do miesiąca) są czytelne i zrozumiałe oraz powszechnie stosowane, przy czym tego rodzaju pisownia nie jest – wyjątkowo – kalką ortografii angielskiej, w której omawiane tu skrócenia wyglądają następująco: YoY (= year-over-year albo year-on-year), QoQ (= quarter-over-quarter albo quarter-on-quarter), MoM (= month-over-month albo month-on-month). Skróty typu: rdr. czy mdm., choć zgodne z ogólnymi zasadami skracania nazw wielowyrazowych, nie przyjęły się powszechnie, co oczywiście nie znaczy, że nie można ich używać.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego