Różne nazwy własne

 
Różne nazwy własne
5.06.2016
Prosiłbym o rozstrzygnięcie następujących kwestii:
 1. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Rad czy Radziecka?
 2. Rząd II na Wychodźstwie czy Uchodźstwie?
 3. Generalna Gubernia czy Generalne Gubernatorstwo?
 4. Czy dopełniacz od Dżamała (Jamala) to Dżamały (i Jamaly czy Jamali, skoro w wymowie jest [ł])?
 5. Jak zapisać dopełniacz od pseudonimu japońskiej wokalistki Lecca [wym. Lika]?

 1. Większość współczesnych źródeł, w tym encyklopedyczne, posługuje się nazwą Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР), por.
  V Zjazd Rad (4–10 VII 1918) uchwalił pierwszą sowiecką konstytucję, która usankcjonowała politykę bolszewickich władz rewolucyjnych, określiła strukturę państwa dyktatury proletariatu i nadała mu nową oficjalną nazwę: Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka (Rosyjska FSRR).
  Posługiwanie się określeniem Republika Rad może wynikać z faktu odwoływania się do tradycji przedwojennej, por. np.
  Umowa o preliminaryjnym pokoju i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską z jednej a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej strony, podpisana w Rydze dnia 12 października 1920 roku.
 2. Dominuje, w tym w źródłach encyklopedycznych, określenie rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Określenia typu: na uchodźstwie, na wychodźstwie, na emigracji, na obczyźnie zapisuje się małymi literami, nie wchodzą bowiem w skład nazwy własnej.
 3. Współwystępują obie nazwy: Generalne Gubernatorstwo i Generalna Gubernia (w skrócie GG; niem. Generalgouvernement) na oznaczenie jednostki administracyjno-terytorialnej utworzonej na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 r. Ponadto wyrażenie generalne gubernatorstwo odnosi się – jako nazwa pospolita – do różnych okupacyjnych jednostek administracyjno-politycznych w czasie konfliktów zbrojnych.
 4. Pseudonim ukraińskiej piosenkarki pochodzenia krymskotatarskiego brzmi w języku ukraińskim: Джамала, co w polskiej transkrypcji oddaje się jako: Dżamała (D. Dżamały, CMs. Dżamale). Jamala to angielska transkrypcja pseudonimu piosenkarki i jeśli w ogóle w polszczyźnie koniecznie trzeba użyć tej wersji, to należy ją traktować pod względem fleksyjnym jak inne anglosaskie imiona żeńskie: DCMS. Jamali.
 5. W sytuacjach, gdy w odmianie obcych nazw osobowych dochodzi w zakończeniu tematu do wymian głoskowych, ich zapis odpowiada brzmieniu. Można tu zaproponować zapis następujący w dopełniaczu: Lekki. Przy czym – mimo sporego odejścia od pisowni oryginału – udaje się zachować w odmianie podwojenie spółgłoski w temacie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!