Różności pisowniowe

 
Różności pisowniowe
4.12.2018
Szanowni Państwo,
Mamy do rozwiania wątpliwości. W formie wypowiedzi pisemnej tzw. ogłoszeniu, mianowicie:
1. Czy użycie przecinka w następującym zdaniu jest konieczne „Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, z wyższym wyksztalceniem.”?
Czy też możemy ten jedyny wymóg potraktować jako jedną nierozerwalną cechę wówczas zapisaną bez przecinka „Poszukujemy osoby odpowiedzialnej z wyższym wykształceniem.”?
2. Czy zastosowanie nawiasu w następującym zdaniu, jako formy informacji dodatkowej, jest błędne czy dopuszczalne „Można je przesłać na nasz adres email (xxxxx@yyyy.pl) lub drogą pocztową na adres naszego biura.”?
3. Czy w ogłoszeniu można użyć skrótu „j. angielski” bądź „j. ang.”? „Posługuje się biegle j. angielskim i szwedzkim.”

z wyrazami szacunku
Aleksandra
Ad 1. Jest konieczne, ponieważ oddziela on dwie równorzędne przydawki – przymiotną (osoba odpowiedzialna) oraz przyimkową (osoba z wykształceniem wyższym).

Ad 2. Informację dodatkową można jak najbardziej umieszczać w nawiasie. Angielskie zapożyczenie oznaczające pocztę elektroniczną piszemy z dywizem: e-mail (a nie: *email). Dopuszczalna jest też pisownia: mail i mejl, chociaż należy ją uznać za mniej oficjalną.

Ad 3. Dopuszczalne skróty rzeczownika język to: j. albo jęz. Przymiotnik angielski ma skrót: ang., a szwedzkiszw. albo szwedz. Skrótami tego rodzaju można się posługiwać w ogłoszeniach, o ile tylko nie utrudniają zrozumienia przekazu.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego