Różności

 
Różności
13.10.2017
Mam dwa pytania:
1) Jaka jest poprawna forma dopełniacza dla słowa Amazon (amerykańska marka)? Czy jest to: Amazona czy Amazonu?
2) Czy przy składzie akapitów, z uwzględnianiem zasady by nie wyróżniać ich podwójnie (czyli np. nie stosować wcięcia dla pierwszego akapitu w rozdziale) konieczne jest wcięcie dla akapitu dialogowego, czy też występująca na początku (pół)pauza jest wystarczającym wyróżnieniem?
Ad 1. Rzeczowniki nieżywotne rodzaju męskiego mogą przybierać w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę -u albo -a (czasami obie końcówki występują obocznie, np. tapczanu albo tapczana, karabinu albo karabina). Zasady doboru obu końcówek dopełniaczowych nie są ściśle określone. Uwidaczniają się natomiast pewne tendencje w doborze tychże końcówek. W omawianym tu przypadku można się odwołać do dwóch takich tendencji: 1) nazwy obcych marek i odpowiednich wyrobów przyjmują zazwyczaj końcówkę -a (np. KindleKindle’a, LiptonLiptona) oraz 2) nowsze zapożyczenia z angielszczyzny zwykle przyjmują końcówkę -a (np. laptop – laptopa, spinner – spinnera). Czy to oznacza, że właściwą dla nazwy amerykańskiego sklepu internetowego jest końcówka -a. Nim się to orzeknie, warto jeszcze sprawdzić uzus. Szybka kwerenda internetowa pozwala stwierdzić, że przyimek do (wymaga rzeczownika w dopełniaczu) z formą Amazona występuje prawie 100 000 razy, a z formą Amazonu – zaledwie 11 000 razy. Uwzględniwszy oba kryteria (niejako systemowe i uzualne), można stwierdzić, iż „lepszą” jest końcówka -a.
Ad 2. Jeśli przyjęliśmy zasadę, iż pierwszy akapit na stronicy rozdziałowej nie ma wcięcia, to zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy ów pierwszy akapit zawiera zapis kwestii dialogowej rozpoczynającej się od pauzy.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego