Rozpoczynanie zdania od w związku z…

Rozpoczynanie zdania od w związku z…
31.10.2016
31.10.2016
Szanowni Państwo,
ostatni znalazłem taką opinię:
Ponadto, treść uchwały nie odpowiada zasadom języka polskiego i tym samym zasadom techniki prawodawczej. Nie zaczyna się bowiem zdania, a tym bardziej zapisu normatywnego od słów: W związku z …
Czy faktycznie nie odpowiada zasadom języka polskiego?

Pozdrawiam
Nie znam szerszego kontekstu wypowiedzi, którą Pan przytoczył, jednak nie znam też zasady, która by mówiła, że nie należy rozpoczynać zdania od wyrażenia w związku z…. Nie rażą nas przecież zdania W związku z groźbą powodzi przygotowano zapas worków z piaskiem, W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy, W związku z ogłoszeniem stanu wojennego informujemy, że….
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego