Rysujemy kulki

Rysujemy kulki

3.11.2021
3.11.2021

Trzeba narysować dwie kulki.

Czy wszystkie zdania są poprawnie skonstruowane i które jest najlepsze?

1. Narysuj kulkę białą i czarną.

2. Narysuj kulki białą i czarną.

3. Narysuj kulki: białą i czarną.

4. Narysuj kulkę białą i kulkę czarną.

Na pewno poprawne są zdania 2 i 4. Zdanie 3 (z dwukropkiem) jest niepoprawne, gdyż nie stosujemy dwukropka, gdy wyliczamy tylko dwa elementy połączone spójnikiem i. Zdania 1 nie zalecałabym w tekście podręcznika, testu itd., gdyż ma charakter potoczny, a przede wszystkim może być odebrane niezgodnie z intencją – jako polecenia narysowania dwukolorowej kulki. 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego