Scytowie, rzadziej Scyci

 
Scytowie, rzadziej Scyci
15.03.2012
Chciałbym się spytać jak poprawnie zapisywać nazwę starożytnego koczowniczego ludu irańskiego: Scytowie czy Scyci. W literaturze pojawiają się obydwie formy (chociaż z przewagą pierwszej). Skąd dwie różne formy zapisu tej nazwy i która jest właściwsza? Czy obydwie są poprawne?
WSO PWN na pierwszym miejscu podaje formę Scytowie, na drugim i w dodatku w nawiasie – jako rzadszą – Scyci. Rzeczowniki męskoosobowe w mianowniku lm mogą mieć różne końcówki, m.in. -i/-y (np. kapłani, chłopcy) oraz -owie (np. panowie, generałowie). Czasem używa się form obocznych, np. profesorowie, rzadziej profesorzy. Z obocznością form o nierównej frekwencji mamy do czynienia też w wypadku Scytów.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego