Sfunkcjonalizowany

Sfunkcjonalizowany
17.01.2019
17.01.2019
Szanowni Państwo,
będę bardzo wdzięczna za poradę językową dotyczącą słowa sfunkcjonalizowany (np.
W ostatnim etapie prac laboratoryjnych materiał ten został sfunkcjonalizowany tiolami niskocząsteczkowymi). Bardzo proszę o wiadomość, czy słowo to funkcjonuje w języku polskim i czy jego użycie w opracowaniach naukowych będzie poprawne.

W oczekiwaniu na wiadomość łączę wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia,
Magdalena Oćwieja
Szanowna Pani,
forma sfunkcjonalizowany jest imiesłowem przymiotnikowym biernym czasownika sfunkcjonalizować, który, z kolei, stanowi odpowiednik dokonany czasownika funkcjonalizować ‘czynić coś funkcjonalnym’. Zatem sfunkcjonalizować to ‘uczynić coś funkcjonalnym’, a sfunkcjonalizowany – ‘taki, który został uczyniony funkcjonalnym’. Oba czasowniki (i niedokonany, i dokonany) istnieją w polszczyźnie (są rejestrowane już przez Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, pochodzący z przełomu lat 50. i 60. XX wieku). Z kontekstu, który Pani przywołała, nie mogę się domyślić znaczenia interesującego Panią czasownika (w formie imiesłowowej), ale jeśli odnosi się ono do powodowania, by coś było funkcjonalne (w jakimkolwiek sensie), i jeśli jest przyjęte w nomenklaturze specjalistycznej, to zapewne jego użycie jest poprawne.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego