Skierowany

 
Skierowany
14.09.2017
Szanowni Państwo,
w trakcie pisania artykułu natknąłem się na językową barierę, której nie jestem w stanie indywidualnie pokonać. Słowo klucz mojego pytania to skierowany. Opisując pewne zjawiska ekonomiczne, używam sformułowania przedmiot konsumpcji skierowany w/na zaspokojenie potrzeb występujących u konsumentów. Która z form jest poprawna: w czy na? Podobnie: działania skierowane w uświadamianie konsumentów czy na uświadamianie.
Dziękuje za pomoc!
W przywołanych zdaniach nie użyłabym wyrazu skierowany, lecz nakierowany, połączonego z przyimkiem na. Czasownik skierować nie występuje w polszczyźnie w znaczeniu związanym z osiąganiem celu, a ono właśnie realizuje się w podanych konstrukcjach. Znaczenie to przynosi jedynie nakierować, szczególnie wówczas, gdy jest używane w formie imiesłowu – por. trening nakierowany na odnowę całego ciała, szkolnictwo nakierowane na kształcenie o charakterze masowym, inwestycje nakierowane na tworzenie miejsc pracy (przykłady użyć uzyskane w wyniku kwerendy przez wyszukiwarkę).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego