Składnia iloczynu

 
Składnia iloczynu
6.07.2016
Szanowni Państwo,
napiszemy iloczyn czegoś i czegoś czy czegoś przez coś?
I jeszcze mała prośba. Czy mogliby mi Państwo wskazać miejsce podziału imienia Catherine przy przenoszeniu do następnego wiersza?

Z poważaniem
Barbara S.
Powiemy i napiszemy: iloczyn czegoś i czegoś, np.
Wymiary przestrzeni są zapisywane w postaci iloczynu długości, szerokości i wysokości.
Kwadrat sumy dwóch wyrażeń równy jest kwadratowi pierwszego wyrażenia plus podwojony iloczyn pierwszego i drugiego wyrażenia plus kwadrat drugiego.
Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb –3,6 i –1,7.

Z przyimkiem przez mamy do czynienia w zwrocie mnożyć coś przez coś (np. Mnożyć dwa przez pięć), dzielić coś przez coś (np. Dzielić dziesięć przez dwa) oraz iloraz czegoś przez coś, por.
Jaka to liczba, która jest mniejsza o 1,1 od ilorazu tej liczby przez 1,1?
Do liczby –8 dodaj iloraz liczby –3/4 przez liczbę 2.


Co się zaś tyczy podziału imienia Catherine przy przenoszeniu do następnego wiersza: wszystko zależy od tego, jaki język jest źródłem tejże nazwy własnej. W języku angielskim podział wyglądałby następująco: Cather-ine [wym. ˈkæθ.ɹɪn], a w języku francuskim: Ca-the-rine [wym. ka.tə.ʁin].
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego