Składnia narodu polskiego

 
Składnia narodu polskiego
23.03.2020
Chciałbym się dowiedzieć czy poniższy tekst jest poprawnie napisany: „Rzeczpospolita Polska aby właściwie służyć dobru wspólnemu i odpowiedzieć na wyzwania współczesności musi stać się nowoczesną republiką. Jej władza winna oprzeć się na solidnym fundamencie,
którym jest ukształtowany w toku tysiącletniej historii naród polski”.
Chodzi mi głównie o końcówkę: naród polski – czy nie powinno być narodu polskiego.
Ostatnie zdanie rozumiem w ten sposób: władza powinna oprzeć się na solidnym fundamencie, którym jest – kto?, co? – (ukształtowany w toku tysiącletniej historii) naród polski. Inaczej mówiąc: wyrażenie naród polski łączy się z konstrukcją którym jest. Zdanie jest więc poprawne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego