Składzień, Przychodzień

Składzień, Przychodzień

3.07.2022
3.07.2022

Jak powinno się odmieniać nazwiska typu Składzień, Przychodzień? Przychodnia, Składnia  czy Przychodzienia, Składzienia?

Nazwiska takie mogą się odmieniać dwojako: z obocznością (Składnia, Przychodnia) lub bez niej (Składzienia, Przychodzienia), a zależy to od tradycji rodzinnej. Jedynie w nazwiskach brzmiących tak samo jak nazwy pospolite (np. Kamień, Krzemień) powinno się opuścić e, jeśli wymiana ta występuje w nazwach pospolitych (a zatem: Kamienia, bo: kamienia).

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego