Skrót od sztabowy

 

Skrót od sztabowy

6.04.2021

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o rozstrzygnięcie kwestii pisowni skrótów stopni wojskowych w których występuje słowo "sztabowy" (np. starszy chorąży sztabowy).

Piszemy st. chor. szt. czy st. chor. sztab. ?

W języku ogólnym przymiotnik sztabowy w nazwach stopni funkcjonariuszy służb mundurowych może być skracany zarówno do postaci szt., jak i sztab. W profesjolektach poszczególnych służb spotkać można różne konwencje skracania omawianego tu przymiotnika. W wojsku i w policji używa się zasadniczo skrótu sztab., a w Straży Granicznej – szt., np. sierż. szt. SG, chor. szt. SG.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego