Skrót w.

Skrót w.
2.07.2018
2.07.2018
Jakim skrótem zapisujemy wyraz wers w liczbie mnogiej?
Skrót w. stosujemy w odniesieniu do rzeczownika wers zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Nie mamy tu możliwości oznaczenia liczby mnogiej poprzez zdublowanie skrótu jednoliterowego (tzw. skrót podwojony), ponieważ forma ww. jest już w polszczyźnie zarezerwowana dla wyrażenia wyżej wymieniony. W zapisie typu: Przypisy do księgi III w. 115–183 mamy do czynienia z poprawnym odesłanie do formy wersy.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego