Skrót wyrażenia z siedzibą

 
Skrót wyrażenia z siedzibą
3.06.2019
Szanowni Państwo,
jak prawidłowo powinno się skracać wyrażenie z siedzibą w nazwach w rodzaju Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu? Powszechnie funkcjonuje skrót z/s. Czy nie powinno być zs.?
Z wyrazami szacunku
Piotr Michałowski
Na pewno nie można polecić formy z/s, ponieważ zawiera ona niedozwolony w polskich skrótach znak nieliterowy (ukośnik). Zazwyczaj skróty od wyrażeń przyimkowych są zbudowane z pierwszej (i czasami jedynej) litery przyimka oraz pierwszej litery rzeczownika. Całość nie ma spacji i zakończona jest kropką, por. np. ws. (← w sprawie), ds. (← do spraw), dw. (← do walki), np. (← na przykład), pt. (← pod tytułem). Czasem jednak w podobnie zbudowanych skrótach występuje spacja między pierwszymi literami członów wyrażenia, por. np. z d. (← z domu). Należałoby więc rozważać pisownię zs., względnie z s. Oba warianty są rozpowszechnione. Czas pokaże, który wariant ostanie się w polskiej pisowni.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!