Skrót wyrażenia z siedzibą

 
Skrót wyrażenia z siedzibą
3.06.2019
Szanowni Państwo,
jak prawidłowo powinno się skracać wyrażenie z siedzibą w nazwach w rodzaju Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu? Powszechnie funkcjonuje skrót z/s. Czy nie powinno być zs.?
Z wyrazami szacunku
Piotr Michałowski
Na pewno nie można polecić formy z/s, ponieważ zawiera ona niedozwolony w polskich skrótach znak nieliterowy (ukośnik). Zazwyczaj skróty od wyrażeń przyimkowych są zbudowane z pierwszej (i czasami jedynej) litery przyimka oraz pierwszej litery rzeczownika. Całość nie ma spacji i zakończona jest kropką, por. np. ws. (← w sprawie), ds. (← do spraw), dw. (← do walki), np. (← na przykład), pt. (← pod tytułem). Czasem jednak w podobnie zbudowanych skrótach występuje spacja między pierwszymi literami członów wyrażenia, por. np. z d. (← z domu). Należałoby więc rozważać pisownię zs., względnie z s. Oba warianty są rozpowszechnione. Czas pokaże, który wariant ostanie się w polskiej pisowni.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego