Skrótowiec nazwy Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

Skrótowiec nazwy Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
5.03.2019
5.03.2019
Chciałbym uzyskać opinię językoznawczą co do poprawnej formy zapisu skrótu nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zwyczajowo uczelnia używa skrótu PWSFTviT (z małym v) ale spotkałem się z opinią, że jest to zapis błędny i właściwy byłby zapis PWSFTViT (podobnie jak TVP a nie TvP).
Pozdrawiam
Słownik skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego (Warszawa, PWN, 1999, s. 169) i Wielki słownik ortograficzny PWN (2016; www.sjp.pwn.pl) podają formę PWSFTViT. Można sądzić, że została ona usankcjonowana ze względu na uzus, a ściślej: na zwyczaj używania w skrótowcach liter TV jako oznaczenie elementu telewizja. Zgodnie z regułami tworzenia skrótowców bowiem wyraz telewizja powinien być oddawany albo za pomocą pojedynczej litery T, albo za pomocą połączenia Tw, nie zaś TV (bo litera v nie występuje w rzeczowniku telewizja), ani nie TW (bo litery występujące wewnątrz wyrazów należących do nazwy powinny być oddawane za pomocą miniskuł).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego