Skrótowiec nazwy Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Skrótowiec nazwy Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
12.03.2016
12.03.2016
Szanowni Państwo,
jaka jest poprawna pisownia skrótowca dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej: WA PW czy WAPW ?
Dziękuję za pomoc
Justyna
W skrótowcach nie oddzielamy spacją elementów stanowiących odrębne grupy syntaktyczne, a zatem poprawny zapis to: WAPW.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 12.03.2016
    Opisując zjawisko z punktu widzenia edytorstwa (a więc perspektyw funkcjonalnej oraz praktyczno-użytkowej), można byłoby powiedzieć, że w wypadku dwóch dwuelementowych skrótowców (bardzo rzadko w układzie 2 + 3 lub 3 + 2) oraz nazwy i dwu- lub trzyelementowego skrótowca dochodzi zazwyczaj do zrostu bądź już na etapie tworzenia akronimu, bądź też w wyniku częstego wspólnego używania obu członów. Wówczas poszczególne elementy nie są rozdzielane spacją, por. np. CIUW (= Centrum Informatyczne + Uniwersytetu Warszawskiego), IBBN (= Instytut Bibliograficzny + Biblioteki Narodowej), SUSW (= Stołeczny + Urząd Spraw Wewnętrznych), SWAM (= Stowarzyszenie Wychowanków + Akademii Medycznej), SWAGH (= Stowarzyszenie Wychowanków + Akademii Górniczo-Hutniczej), KPRM (= Kancelaria + Prezesa Rady Ministrów), KERM (= Komitet Ekonomiczny + Rady Ministrów). Nie można jednak powiedzieć, że nie ma odstępstw od tego zwyczaju, por. KG MO (= Komenda Główna + Milicji Obywatelskiej), KW MK (= Komitet Wykonawczy + Międzynarodówki Komunistycznej).
    W wypadku zestawiania skrótowców o układzie elementów 2 + 3, 3 + 2 lub więcej zazwyczaj nie dochodzi do zrostów i w zapisie występuje spacja, por. np. OW SARP (= Oddział Warszawski + Stowarzyszenia Architektów Polskich), CZA WP (= Centralny Zespół Artystyczny + Wojska Polskiego), ILS UW (= Instytut Lingwistyki Stosowanej + Uniwersytetu Warszawskiego), KSP RM (= Komitet Społeczno-Polityczny + Rady Ministrów), KPEiR RP (= Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów + Rzeczpospolitej Polskiej).
    Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego