Skrótowy zapis dawkowania

 
Skrótowy zapis dawkowania
9.05.2017
Mam problem z skrótem dnia/doby. Jak powinno się zapisywać dawkowanie substancji, np.: 30 mg/d, mg/d., mg/dz czy mg/dz.?
W piśmiennictwie farmaceutycznym i medycznym przyjął się zapis typu: 30 mg/d, gdzie d oznacza ‘dobę’ (oznaczenie tzw. legalnej jednostki pozaukładowowej; zapisywane bez kropki). Zapis typu: 10 mg/kg/d oznacza ‘liczbę miligramów na kilogram masy ciała, na dobę’. W fizyce przepływ cieczy, której objętość mierzy się w miligramach, przez określoną powierzchnię w ciągu 24 godzin można wyrazić też zapisem typu: 30 mg⋅d⁻¹.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego