Skróty w skrótach

Skróty w skrótach

10.05.2021
10.05.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o wytłumaczenie reguł pisowni niektórych skrótów w liczbie mnogiej. Z zasady podwaja się skrót, by oddać liczbę mnogą. Są jednak takie skróty, których nigdy nie widziałem podwojonych, np. ss. (strony), art. art. (artykuły), tt. (tomy). Zwykle widzi się np. „s. 8-11”, „art. 314, 365”, „t. I-IV”. Co decyduje o takim użyciu i czy są jeszcze inne podobne skróty? Słowniki poprawnościowe milczą na ten temat.

Z wyrazami szacunku,

J.J.

O opisanym w pytaniu zjawisku zadecydowała przede wszystkim dążność do skrótu (tendencja powszechna we współczesnej polszczyźnie mówionej i pisanej). Pojedyncze skróty odnoszące się do wyrazów w liczbie mnogiej zachowują swoją funkcjonalność, tzn. są jednoznacznie dekodowane przez odbiorców. Zjawisko to – jak można zauważyć – objęło głównie skróty znajdujące się w powszechnym użyciu w różnych gatunkach piśmienniczych. Ich poprawność można uzasadniać kryterium frekwencyjnym i uzualnym. Inne podobnie zachowujące się skróty pochodzą niejako z tego samego obszaru, por. np. cz. (= część albo części), z. (= zeszyt albo zeszyty), odc. (= odcinek albo odcinki), nr (= numer albo numery; zamiast nr nr albo nry).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego