Słowiańszczyzna Zachodnia

Słowiańszczyzna Zachodnia

20.05.2021
20.05.2021

Dzień dobry,

chciałabym zapytać, czy powinno się zapisać Słowiańszczyzna Zachodnia / Północno-Zachodnia / Połabska itd., czy raczej Słowiańszczyzna zachodnia / północno-zachodnia / połabska. Chodzi o Słowiańszczyznę zapisywaną wielką literą (ziemie i narody słowiańskie). Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.


Z poważaniem

Patrycja Maj-Palicka

Należy uznać, że przywołane w pytaniu określenia to nazwy własne pewnego obszaru geograficzno-historyczno-kulturowego, dlatego zapisywalibyśmy je od wielkich liter, por. Słowiańszczyzna Zachodnia, Słowiańszczyzna Północno-Zachodnia, Słowiańszczyzna Połabska. Wskazuje na to dodatkowo porzeczownikowy szyk przydawek, podobnie jak w wyrażeniach typu: Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Subsaharyjska. Określenia przymiotnikowe, które poprzedzają rzeczownik, nie tworzą nazw własnych i piszemy je od małych liter, por. zachodnia Europa, środkowozachodnia Europa (od środkowy zachód Europy).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego