Słowny zapis kwot

Słowny zapis kwot
4.12.2019
4.12.2019
Czy prawidłowy jest zapis tysiąc czy jeden tysiąc, a może i jedna i druga wersja jest poprawna? Przykład:
Na podstawie art. 616 par. 1 pkt 1 k.p.k. (sąd) zasądza od oskarżonego Jana Nowaka kwotę 1.000 zł (tysiąca złotych) tytułem kosztów sądowych
czy
Na podstawie art. 616 par. 1 pkt 1 k.p.k. (sąd) zasądza od oskarżonego Jana Nowaka kwotę 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) tytułem kosztów sądowych.
Z poważaniem,
Aneta Nowak
Z punktu widzenia normatywnego wyrażenie jeden tysiąc złotych jest konstrukcją redundantną (nadmiarową). Tyle tylko że owa nadmiarowość utrudnia sfałszowanie zapisu cyfrowego, a o to tu przede wszystkim chodzi.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego