Słowo trianacja

Słowo trianacja

31.07.2021

W powojennym tekście odczytuję w kronice słowa proboszcza: dostałem zezwolenie na na trinację i obecnie ja (....).

Sprawa wydaje się prosta i znana z lekcji religii katolickiej. Kapłanowi wolno zasadniczo sprawować Eucharystię tylko raz dziennie. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 905 §1-2 KPK) stanowi, że z ważnych powodów (np. gdy w jakimś rejonie brakuje księży), za zgodą ordynariusza danego miejsca, dopuszczalne jest odprawienie przez kapłana drugiej mszy w dni zwykłe (binacja), a w razie konieczności duszpasterskiej także trzeciej – w niedzielę i święta nakazane (trinacja). Prawo kościelne dopuszcza binację i trinację Mszy św., w razie wyższej konieczności, na jakimś terenie, za zezwoleniem Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Trinacja jest zwyczajowo dopuszczona w święto Narodzenia Pana Jezusa. Sądzę, że także w starszych wersjach Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego sprawy te były regulowane podobnie i wspomniany przez Panią proboszcz zapisał, że stosowną zgodę kościelnych władz zwierzchnich na odprawianie trzech mszy w ciągu jednego dnia uzyskał. Szersze omówienie tego tematu można znaleźć np. w Leksykonie liturgii B. Nadolskiego (Poznań 2006, s. 160-161).

Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego