Śmiać się jak Filip na jelito

 
Śmiać się jak Filip na jelito
12.02.2018
Kochana poradnio!
Ostatnio śmiałem się ze znajomymi i jeden zwrócił uwagę Śmiejesz się jak Filip na jelito, jednak nie udało mi się ustalić, co to powiedzenie oznacza. Szukałem w internecie i takie przysłowie istnieje na wielu stronach, ale nigdzie nie ma podanego jego znaczenia. Zwracam się więc do Was z prośbą o ustalenie znaczenia przysłowia Śmiać się jak Filip na jelito.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Zwrot śmiać się jak Filip na jelito był znany głównie na Śląsku Cieszyńskim (jest notowany w książce A. Cinciały, Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskiém, Cieszyn 1885), ma też swój odpowiednik w języku słowackim (smiať sa ako Filip na jelito). Nie udało mi się dokładnie ustalić jego znaczenia – źródła słowackie podają, iż mówi on o mdłym, niewyraźnym uśmiechu. Występujące tu jelito nie oznacza tu części ciała ludzkiego, lecz kaszankę. Niewątpliwie mamy więc do czynienia z reakcją jakiegoś Filipa na widok kaszanki.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 12.02.2018
    Frazeologizm śmiać się jak Filip na jelito znaczy to samo co śmiać się jak głupi do sera, czyli śmiać się bez powodu, bezmyślnie. Pochodzi on z języka czeskiego, w którym ma kilka odpowiedników, m.in.: smát se jako Filip na jelito, smát se jako Honza na jelito, usmívat se jako Honza na jelito. Warto nadmienić, że w języku czeskim imię Honza jest synonimem człowieka głupiego, nieokrzesanego, co znajduje odzwierciedlenie w tamtejszej frazeologii (np. být jako hloupý Honza, stát jako Honza, tvářit se jako hloupý Honza).

    Patrycjusz Pilawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego