Sorterownia a sortownia 

Sorterownia a sortownia 

28.01.2023
7.03.2021

Ostatnio przeczytałam informację, że powstaną nowe sorterownie odpadów – czyli miejsca, gdzie każdy dostarczający odpady będzie je sam sortował. Słowo sorterownie wygląda mi tutaj trochę dziwnie. Czy nie powinno być sortownie? Przecież odpady będą tam sortowane. A może jednak słowo sorterownie jest poprawne jako pochodzące od słowa sorter – czyli ten, który sortuje odpady?

Od dawna istniejąca w polszczyźnie nazwa sortownia jest utworzona od czasownika sortować, a przez to jest zrozumiała i wpisuje się w ciąg podobnych rzeczowników (hartownia – ‘oddział zakładu metalurgicznego, w którym przeprowadza się obróbkę cieplną za pomocą hartowania’, montownia – ‘hala, w której montuje się samochody, urządzenia itd.’, fermentownia – ‘zakład przemysłowy, w którym odbywa się fermentowanie’ itd.). Nowy wyraz sorterownia ma u swej podstawy specjalistyczny rzeczownik sorter ‘urządzenie do sortowania czegoś’ – oznacza (jak się można domyślać) zatem ‘miejsce, w którym znajduje się sorter / znajdują się sortery’ (jak: powozownia to ‘miejsce, w którym znajdują się powozy’, bagażownia 'miejsce, w którym znajdują się bagaże’, bimbrownia 'miejsce, w którym produkuje się bimber’). Jeśli więc sorterownia ma wyspecjalizowane znaczenie i różni się od sortowni, to zapewne jej powstanie zostało wymuszone potrzebą nazewniczą.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 28.01.2023

    Sorterownia to miejsce, w którym odbiera się od prywatnych osób posortowane już śmieci. Na tym polega różnica.

    Pozdrawiam

    R.R
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego