Spacja w zgodzie z ortografią i typografią

Spacja w zgodzie z ortografią i typografią
23.04.2018
23.04.2018
Dzień dobry,
1) Czy pisząc inicjały, powinniśmy je oddzielać spacją łamiącą czy niełamiącą?
2) Czy są jakieś konwencje w języku polskim co do użycia „krótkiej” spacji (https://en.wikipedia.org/wiki/Thin_space). Czy możemy używać niełamiącej krótkiej spacji w skrótach typu m.in (m.␣in zapobiegając w taki sposób dzieleniu skrótów pomiędzy wierszami, jednocześnie zachowując mały odstęp pomiędzy literkami.
3) Czy możemy użyć „krótkiej”, niełamiącej spacji w wyrażeniach typu ks.␣Jan Kowalski?
Zgodnie z przepisami interpunkcyjnymi nie stawiamy jakiejkolwiek spacji między inicjałami, por. np. J.K. Bielecki (= Jan Krzysztof), E.T.A. Hoffmann (= Ernst Theodor Amadeus), oraz między skrótami typu: c.wł. (= ciężar właściwy), m.in. (= między innymi), p.n.e. (= przed naszą erą). Spacja międzywyrazowa jest stosowana tylko wówczas, gdy każdy skrót traktowany jest odrębnie, tzn. może funkcjonować osobno, por. np. inż. górn. (= inżynier górnik), lek. med. (= lekarz medycyny), op. cit. (= opus citatum). Przepisy ortograficzne nie określają rodzaju spacji, jaki ma zostać użyty w takich wypadkach. W profesjonalnym edytorstwie stosuje się w takich sytuacjach zasadniczo spację nierozdzielającą o standardowej szerokości. Takiej też spacji używa się do łączenia skrótów typu: dr, ks., prof. z następującą po nich nazwą własną osobową.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego