Spoilujemy czy spoilerujemy?

Spoilujemy czy spoilerujemy?
12.06.2018
12.06.2018
Szanowni Państwo,
mam pytanie w związku z dość świeżym w polszczyźnie znaczeniem słowa spoiler: ‘psucie komuś przyjemności z oglądania filmu, czytania książki etc. poprzez zdradzanie fabuły’. Jako że wzięło się to od angielskiego czasownika spoil, niektórzy twierdzą, że możemy tylko spoilować (coś komuś). Z drugiej strony to właśnie spoiler utrwalił się już jako tako w polszczyźnie, więc może nic dziwnego, że niektórzy spoilerują. Kto ma rację?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Zapożyczenia angielskie różnie się zachowują się w polszczyźnie pod względem słowotwórczym – mamy np. czasownik parkować (ang. to park), mimo że można by sobie wyobrazić derywat od (też zapożyczonego) rzeczownika parkingparkingować (tak jak istnieje przymiotnik parkingowy). Wahamy się co do formy czasownika nazywającego czynność mobbingu – w użyciu są dwa: bezpośrednio zapożyczony z angielskiego mobbować i utworzony od zapożyczonego rzeczownika mobbingować. Nie ma reguły, która by określała, który sposób jest lepszy, więc rację bytu ma i spoilować, i spoilerować.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego