Spójnik a w znaczeniu i

Spójnik a w znaczeniu i
10.02.2016
10.02.2016
Szanowni Państwo!
Mam pytanie dotyczące spójnika a w znaczeniu i, oraz. Czy poprawne są następujące zdania: Przyszedł a zjadł kolację, Nic bym nie robił a poszedłbym na kawę, Wyrzucić a zapomnieć?
Czy mogliby Państwo sprecyzować, kiedy a nie używa się w znaczeniu i?
Dziękuję uprzejmie.
We współczesnej polszczyźnie a ma tylko znaczenie przeciwstawne (por. Zdolny, a taki leniwy, Marek pojechał w góry, a Piotrek nad morze). Funkcję łączącą pełni on tylko w wypowiedziach o charakterze literackim, nieco podniosłym, czasem stylizowanych na dawne, np. Słowik śpiewał cicho a łagodne, Rubaszny a chytry wieśniak w rozmowie z mędrcem zapędza go sprytnie i bezczelnie w kozi róg (przykłady z Multimedialnego słownika języka polskiego PWN pod red. M. Bańki, Warszawa 2006, hasło a 1).
Podane przez Pana są potoczne lub neutralne stylistycznie, a zatem zastosowanie w nich spójnika a nie jest właściwe.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego