Spółka czy spółka?...

 
Spółka czy spółka?...
30.01.2001
Zazwyczaj litera "s" występująca w skrócie "sp." od słowa "spółka" jest pisana w nazwach firm z dużej litery, np. "OSDW Azymut Sp. z o.o.", a nie "OSDW Azymut sp. z o.o.". Jakie jest uzasadnienie dla takiej pisowni ?
Jedni piszą np. Azymut Sp. z o.o, inni - Azymut sp. z o.o. Przepisy ortograficzne nie narzucają tu piszącym decyzji, choć można by zastosować zasadę, że nazwy instytucji, przedsiębiorstw i organizacji piszemy wielkimi literami. Wszystko zależy od tego, czy skrót sp. (=spółka) uzna się za część nazwy, czy nie. Być może widoczne dziś rozbieżności w pisowni tego skrótu mają tu swoje źródło.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.