Spółka czy spółka?...

 
Spółka czy spółka?...
30.01.2001
Zazwyczaj litera "s" występująca w skrócie "sp." od słowa "spółka" jest pisana w nazwach firm z dużej litery, np. "OSDW Azymut Sp. z o.o.", a nie "OSDW Azymut sp. z o.o.". Jakie jest uzasadnienie dla takiej pisowni ?
Jedni piszą np. Azymut Sp. z o.o, inni - Azymut sp. z o.o. Przepisy ortograficzne nie narzucają tu piszącym decyzji, choć można by zastosować zasadę, że nazwy instytucji, przedsiębiorstw i organizacji piszemy wielkimi literami. Wszystko zależy od tego, czy skrót sp. (=spółka) uzna się za część nazwy, czy nie. Być może widoczne dziś rozbieżności w pisowni tego skrótu mają tu swoje źródło.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego