Spółka czy spółka?…

Spółka czy spółka?…
30.01.2001
30.01.2001
Zazwyczaj litera „s” występująca w skrócie „sp.” od słowa „spółka” jest pisana w nazwach firm z dużej litery, np. „OSDW Azymut Sp. z o.o.”, a nie „OSDW Azymut sp. z o.o.”. Jakie jest uzasadnienie dla takiej pisowni ?
Jedni piszą np. Azymut Sp. z o.o, inni – Azymut sp. z o.o. Przepisy ortograficzne nie narzucają tu piszącym decyzji, choć można by zastosować zasadę, że nazwy instytucji, przedsiębiorstw i organizacji piszemy wielkimi literami. Wszystko zależy od tego, czy skrót sp. (=spółka) uzna się za część nazwy, czy nie. Być może widoczne dziś rozbieżności w pisowni tego skrótu mają tu swoje źródło.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego