Sporne zapisy w dyktandzie

 
Sporne zapisy w dyktandzie
5.06.2019
Dzień dobry! Bardzo proszę (najlepiej p. prof. Kłosińską, która była członkinią jury w Dyktandzie Warszawskim) o wyjaśnienie dotyczące fragmentów:
1. …wykoncypować, gdzieżby to umieścić… (dlaczego nie gdzież by?),
2. Syreni Gród (dlaczego nie syreni gród, skoro w WSO jest gród Kraka, gród Kopernika i gród Neptuna?),
3. niecała (dlaczego nie nie cała?),
4. wspólnota europejska (dlaczego nie duże litery, skoro mowa o kontekście instytucjonalnym?)

Pozdrawiam, A. Buczkowska
Szanowna Pani,
autorami tekstu byli prof. Jerzy Bralczyk i prof. Andrzej Markowski, więc to do nich najlepiej się zwracać o wyjaśnienia, postaram się jednak rozwiać Pani wątpliwości.

Jeśli chodzi o gdzieżby / gdzież by, to – ma Pani rację – poprawny jest zapis rozłączny (i tylko taki był premiowany przy ocenie jury), natomiast w tekście wysłanym do mediów omyłkowo znalazła się wersja gdzieżby, co szybko zostało skorygowane.

Jeśli chodzi o Syreni Gród, to w nazwie tej przydawka stoi przez rzeczownikiem, co sprawia, że całość ma status frazeologizmu odnoszącego się do nazwy własnej, a to odróżnia ją od peryfraz typu gród Kraka czy gród Neptuna.

Jeśli zaś chodzi o przymiotnik niecała, to znalazł się on w zdaniu: Niecała zjednoczona Europa uważa Słowiańszczyznę za megaśrodek kontynentu, a więc występuje w znaczeniu ‘nieogarniający czegoś od początku do końca, nieobejmujący wszystkich składowych części’, czyli w takim, w którym nie musi być pisane łącznie.

Wyrażenie wspólnota europejska nie jest oficjalną nazwą instytucji, a zatem pisze się od małych liter.

Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego