Średniki przy wyliczeniach

 
Średniki przy wyliczeniach
12.02.2018
W przekładach z języka angielskiego można spotkać zdania, w których elementy składowe (wyliczenia) są wydzielone średnikami. Bardzo często ostatni z tych elementów zaczyna się od słowa oraz. Czy w takich przypadkach mamy do czynienia z błędem interpunkcyjnym (spójnik oraz po średniku)?
Jeśli wyliczenia wydzielone są średnikami, nie ma powodu, żeby przed ostatnim wyliczeniem umieszczać słowo oraz. Dobrze ilustruje to przykład podany w WSO (s. 125): Kropki nie stawiamy: po tytułach dzieł i czasopism, na stronie tytułowej, na okładce i obwolucie książek; po tytułach (nagłówkach) części, rozdziałów, paragrafów dzieła, gdy tytuł napisano w osobnym wierszu samymi wielkimi literami […]; po liczbie bądź literze oznaczającej część dzieła, jeśli znajduje się w osobnym wierszu […].
Jeśli jednak koniecznie chce się na końcu użyć spójnika oraz, średnik należy opuścić.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego