Stopni i tytułów się nie sumuje

Stopni i tytułów się nie sumuje
3.10.2016
3.10.2016
Odnoszę się do porady dotyczącej łączenia skrótów dr i inż.. Jak się wydaje, tak jest w języku angielskim, a nie w polskim, gdzie doktor jest stopniem naukowym, a inżynier i magister inżynier – tytułami zawodowymi (również w naukach o zarządzaniu!). Wg tego, w zależności od miejsc ukończenia studiów, należałoby używać rozmaitych skrótów np. dr, mgr, inż. – (np. mgr nauk matematycznych, inż. nauk o zarządzaniu, który zdobył doktorat z nauk techn.) więcej na stronie http://maciejszmit.blogspot.com/2016/09/jak-to-jest-z-tym-doktoratem.html.
Poradnia nie sugeruje tego, co zostało napisane na podanej stronie. Skrót z przecinkiem (dr n. hum., mgr inż.), który zamieściłam w odpowiedzi, to forma potencjalna, którą posłużyłam się w celu wyjaśnienia Czytelnikowi istoty zagadnienia. „Mnożenie bytów”, z którym mamy do czynienia na podanej powyżej stronie, służy Autorowi do – jak rozumiem – uzyskania efektu humorystycznego.
Mgr i inż. to tytuły zawodowe (absolwent studiów I stopnia ma tytuł zawodowy licencjata – skrót lic., znoszony niejako przez tytuł magistra). Tylko w wypadku stopni naukowych i tytułu naukowego, a więc doktora, doktora habilitowanego i profesora, można podawać przed imieniem i nazwiskiem – wyłącznie w uzasadnionych komunikacyjnie wypadkach – dziedzinę wiedzy, w której uzyskano stopień czy tytuł. Ale stopni i tytułów się nie sumuje! Jeżeli ktoś na dwa doktoraty z różnych dziedzin lub doktorat z jednej, habilitację z drugiej, a profesurę z trzeciej, tego w zapisie się nie uwidacznia.
Tytuł zawodowy inżyniera jest pewnym wyjątkiem – w środowisku technicznym jest on na tyle prestiżowy, że spotyka się zapisy prof. dr hab. inż. Jan Kowalski. Tak jak w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej pilot i nawigator cieszą się szczególnym szacunkiem, dlatego skrót pil. lub nawig. może być umieszczony po nazwie stopnia wojskowego oficera bądź chorążego.
Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego