Stopnie i tytuły naukowe w Polsce

Stopnie i tytuły naukowe w Polsce

24.01.2023
24.01.2023

Dzień dobry, uprzejmie proszę o odpowiedź czy błędem jest użycie terminu „tytuł naukowy” w przypadku doktora lub doktora habilitowanego. Ustawa co prawda wskazuje, że doktor i doktor habilitowany to stopnie naukowe, ale bardzo często używane jest dla nich pojęcie „tytuł naukowy”.

Pozdrawiam

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2018 r. w Polsce są dwa stopnie naukowe – doktora i doktora habilitowanego. Tytuł naukowy jest jeden i jest to tytuł profesora. Jak słusznie zauważyła korespondentka Poradni, pojęcia te są często mylone. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których uzyskane doktoraty i habilitacje określa się mianem tytułów naukowych. Należy to uznać za błąd leksykalno-semantyczny.

Nie będzie natomiast zawierała błędu wypowiedź, w której będziemy się posługiwali samym rzeczownikiem tytuł (bez przymiotnika naukowy), ponieważ pojęcie to jest bardzo szeroko definiowane: ‘zdobyta, uzyskana godność, zdobyty, uzyskany stopień naukowy, zawodowy; także: zajmowane stanowisko, pełniona funkcja, pełniony urząd’, por. tytuł inżyniera, lekarza, doktora, profesora itd.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego