Stosowanie reguł grzecznościowych a status odbiorcy

Stosowanie reguł grzecznościowych a status odbiorcy

30.07.2022
30.07.2022

Dzień dobry,

zwroty grzecznościowe Z wyrazami szacunku, Z poważaniem są stosowane na zakończenie oficjalnej korespondencji. W ten sposób możemy okazać swoją dojrzałość i klasę, a przede wszystkim – oddać naszemu rozmówcy należny mu respekt, zatem czy jest to uznaniowe i o tym, czy dany zwrot grzecznościowy użyje, decyduje osoba stojąca na czele danej instytucji?

Czy tego typu zwroty powinniśmy kierować do każdego osadzonego, udzielając odpowiedzi na korespondencję ?

Dziękuję z góry za okazaną pomoc.

Szanowny Panie Poruczniku,

istotnie, w korespondencji oficjalnej najwłaściwsze jest stosowanie formuł Z wyrazami szacunku, Z poważaniem, Łączę wyrazy szacunku. Ich używanie nie jest uzależnione od statusu odbiorcy i nadawcy, jeśli tylko pozostają oni w relacjach oficjalnych. W sytuacji, którą Pan opisuje (korespondencja z osadzonymi), są jak najbardziej właściwe.

Spośród trzech wymienionych formuł Łączę wyrazy szacunku zdaje się „najszczerszym” okazaniem uczucia (gdyż zawiera czasownik w 1. osobie), a Z poważaniem– najbardziej konwencjonalnym, oficjalnym. Fraza Z wyrazami szacunku ma charakter pośredni.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego