Strony zgodnie postanawiają

 
Strony zgodnie postanawiają
29.10.2019
Szanowni Państwo,
w tekstach prawniczych (w szczególności umowach, ugodach, protokołach) często pojawia się zapis typu Strony zgodnie postanawiają…. Czy takie sformułowanie nie zawiera w sobie jakiegoś niepotrzebnego naddatku znaczeniowego? Bo skoro strony postanawiają, to raczej zgodnie, a nie niezgodnie. Napisanie Strony postanawiają… oznacza, że treść ich oświadczeń jest zgodna, nie ma więc chyba potrzeby dopisywanie, że owo postanowienie jest zgodne.
Z wyrazami szacunku
Być może rzeczywiście jest tu jakiś naddatek znaczeniowy, ale język prawny i język prawniczy rządzą się swoimi prawami, mają swoistą leksykę i frazeologię (często o charakterze terminologicznym), której elementem jest zapewne zdanie Strony zgodnie postanawiają… .
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego