„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”
27.02.2017
27.02.2017
Szanowni Państwo,
zetknęłam się właśnie z sytuacją, w której nie wiem, jakie przyjąć rozwiązanie – dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o opinię. Chodzi mianowicie o zapis tytułu czasopisma Studia z Zakresu Pracy i Polityki Społecznej. Problem polega na tym, że na stronie tegoż rocznika jego tytuł zapisywany jest wszędzie małymi literami (Studia z zakresu pracy i polityki społecznej). Jaki, wobec tego, zapis powinnam przyjąć – zgodny z zasadami językowymi czy wolą twórców periodyku?
Zdaje się, że chodzi o tytuł czasopisma Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, a nie Studia z Zakresu Pracy i Polityki Społecznej… Ponieważ jest to rocznik (wydawany w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1993 roku), wszystkie wyrazy tytułu, z wyjątkiem przyimka z i spójnika i, powinno się zapisywać wielkimi literami, czyli Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Mówi o tym jednoznacznie reguła [72] 18.15 zawarta w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2016, s. 46):
W tytułach gazet, czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych wielką literą piszemy wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np. Kobieta i Życie, Biblioteka Wiedzy o Prasie, Typy Broni i Uzbrojenia, A to Polska Właśnie


Trudno zrozumieć, dlaczego kierownictwo Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ i wydawcy periodyku nie przestrzegają owej zasady. A może jej w ogóle nie znają?
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego