Światło i świat

 
Światło i świat
24.05.2016
Ciekawi mnie etymologia słowa światło i czy odnosi się ona do tła świata.
Jak podaje Słownik etymologiczny języka polskiego W. Borysia (Kraków 2005, s. 621), światło i świat należą do tej samej rodziny wyrazów i dawniej miały to samo znaczenie – ‘jasność, świt’.
Światło (podaję wciąż za przywołanym źródłem) wywodzi się od prasłowiańskiego rzeczownika *světъlo, który pierwotnie był przymiotnikiem rodzaju nijakiego *světъlь ‘jasny, świecący’. Tak więc światło od początku swego istnienia nie zmieniło znaczenia.
Podobne znaczenie miał świat – odnosił się do jasności, świecenia, a pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika *světъ oznaczającego właśnie światło. Dziś, jak wiadomo, światło i świat nazywają zupełnie różne zjawiska. Światło pozostało przy dawnym znaczeniu, świat zaś ewoluował – od ‘jasności’, poprzez ‘miejsce, gdzie jest jasno, czyli miejsce na zewnątrz domu’, po obecne ‘glob’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego