Swój

Swój
20.03.2016
20.03.2016
Proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących używania zaimka swój.
Który z poniższych przykładów jest poprawny pod względem gramatycznym?
  1. Zachęca komisję do uwzględnienia w jej pracach wniosków z wcześniejszych badań.
  2. Zachęca komisję do uwzględnienia w swoich pracach wniosków z wcześniejszych badań (Tak jak w zdaniu: Zachęca komisję, aby uwzględniła w swoich pracach wnioski z wcześniejszych badań).


Zaimek swój odnosi się do podmiotu zdania, w którym występuje.
Zdanie 1. mówi o tym, że to komisja ma uwzględnić w swych pracach wnioski z poprzednich badań – wynika to z użycia zaimka jej: Zachęca komisję do uwzględnienia w jej pracach….
Zdanie 2 mówi o tym, że to osoba, która została wyrażona podmiotem, ma uwzględnić w swych pracach wnioski z poprzednich badań – wynika to z użycia zaimka swój: (Iksiński) zachęca komisję do uwzględnienia w swoich pracach….
W razie wątpliwości najlepiej posługiwać się zdaniami podrzędnymi (a nie ich nominalizacjami, czyli „urzeczownikowionymi” przekształceniami) – wówczas mamy tylko jednego wykonawcę czynności, który jest jednocześnie podmiotem: Zachęca komisję, aby uwzględniła w swoich pracach wnioski z wcześniejszych badań.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego