Szanowni!

Szanowni!
19.11.2010
19.11.2010
Bardzo proszę o odpowiedź, czy poprawne jest rozpoczynanie wiadomości e-mail od sformułowań: Drodzy lub Szanowni (bez użycia następnie Państwo).
Pozdrawiam serdecznie
M.M.
Rozpoczynanie e-maili od zwrotu do adresata Drodzy lub Szanowni (zwłaszcza tego drugiego) jest w dużym stopniu niestosowne. Świadczy wprawdzie o tendencji do skrótu, która jest charakterystyczna dla współczesnej polszczyzny, jednak w podanym kontekście jest nie do zaakceptowania dlatego, że spośród nagłówków listowych tylko formy Kochani, Kochana, Kochany oderwały się od wyrazów określanych (np. Rodzice) i są używane samodzielnie.
Formy Drodzy i Szanowni pozostają cały czas w ścisłym związku składniowym z wyrazami określanymi. Tak więc formuła Drodzy Koledzy czy Drodzy Moi (zaimki w nagłówkach piszemy wielką literą) – mimo że zakłada ona relację z adresatami na ty – nie może być skracana do pierwszego członu. Z tego samego powodu formuła Szanowni Państwo nie może być skracana, a dodatkowym przeciwwskazaniem jest relacja na pan–pani między korespondentami. Relacja ta zakłada grzecznościowy dystans, nie zezwalający na żadne „językowe szaleństwa”, które w relacji na ty mogłyby być tolerowane.
Tak więc zarówno forma rozpoczynania maila Drodzy, jak i – tym bardziej – Szanowni są formami rażącymi, źle świadczącymi o kompetencji komunikacyjnej piszącego.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego