Szanowny Panie Doktorze

 
Szanowny Panie Doktorze
28.02.2020
Czy, w przypadku listu (pisanego, lub elektronicznego) na uczelni, bardziej elegancka jest forma Szanowny Panie Dr. Inż. Janie Kowalski, czy też raczej samo Szanowny Panie?
Pozdrawiam
Najwłaściwsza forma to Szanowny Panie Doktorze (a jeśli inżynier nie ma doktoratu, to: Szanowny Panie Inżynierze). Formuła Szanowny Panie może się wydawać umniejszająca w odniesieniu do osób, które mają tytuły (stopnie) naukowe (doktor, profesor, inżynier) lub pełnią jakąś funkcję (dziekan, dyrektor). Formuła Szanowny Panie Dr. Inż. Janie Kowalski jest niewłaściwa (a wręcz: błędna) z paru powodów – po pierwsze, w polszczyźnie nie zwracamy się do ludzi po nazwisku, po drugie – w zwrotach adresatywnych nie stosujemy skrótów (a więc nie napiszemy: Szanowny Panie Dr.), po trzecie – nie łączymy tytulatury, tzn. używamy tylko tego tytułu, który jest „ważniejszy” (a więc tylko Szanowny Panie Doktorze, a nie Szanowny Panie Doktorze Inżynierze).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego