Szanowny Panie Dziekanie czy Szanowny Panie Profesorze?

 
Szanowny Panie Dziekanie czy Szanowny Panie Profesorze?
3.10.2016
Szanowni Państwo,
proszę o wskazanie poprawnych form zwrotów w wiadomościach elektronicznych.
do dziekana – Szanowny Panie Dziekanie
do rektora – Szanowny Panie Rektorze
do profesora – Szanowny Panie Profesorze
Powyższe formy są oczywiste, a co w przypadku gdy piszemy do dziekana, ale nie jako do osoby pełniącej funkcję tylko jako do naszego wykładowcy?
Wówczas używamy formy Szanowny Panie Profesorze (dziekan wydziału na ogół jest profesorem). Jeśli miałby stopień doktora – Szanowny Panie Doktorze.
Funkcja dziekana jest jednak na tyle prestiżowa, że zwrócenie się w sprawach nie związanych z pełnioną funkcją za pomocą formy Szanowny Panie Dziekanie nie będzie nietaktem.
Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego