Szeryfowski, szeryfowstwo

 
Szeryfowski, szeryfowstwo
25.04.2019
Chciałbym spytać: czy przymiotnik od szeryf (osoba) powinien brzmieć szeryfoski czy szeryfowski? W słownikach nie znajduję takiego słowa (jest tylko szeryfowy od szeryf w znaczeniu ‘element pisma’), a pytam, bo czytałem niedawno książkę, w której występowało na zmianę szeryfoski (np. o pracy) i szeryfowski (np. o areszcie), jakby autor bądź korektor nie mógł się zdecydować, na którą wersję postawić. I czy w takim razie szeryf z żoną to będą szeryfostwo czy szeryfowstwo?
Rzeczywiście, korektor książki, którą Pan czytał, się nie popisał… Przyrostek służący do tworzenia przymiotników to -owski, a ten, za którego pomocą tworzymy nazwy par małżeńskich, to -owstwo. Poprawne więc formy to: szeryfowski i szeryfowstwo.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 25.04.2019
    Nazwy par małżeńskich tworzymy za pomocą formantu -stwo, który dodaje się do nazwy stanowiska/zawodu mężczyzny, nazwy pokrewieństwa albo do jego imienia, np. dyrektorostwo, profesorostwo, wujostwo, Januszostwo. Warto pamiętać, że tak utworzone rzeczowniki wymagają przydawki i orzeczenia w liczbie mnogiej: Zamożni dyrektorostwo wypłynęli w rejs dookoła świata.

    Patrycjusz Pilawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego