Sześćdziesiątkojedynkowy system liczbowy

 
Sześćdziesiątkojedynkowy system liczbowy
9.05.2017
Szanowni Państwo,
system liczbowy o podstawie 60 to system sześćdziesiątkowy. A system o podstawie 61 to system sześćdziesięciojedynkowy, sześćdziesiętkowy jedynkowy, sześćdziesiętkowyjedynkowy? Rozumiem, że odpowiedź może zależeć od wytworzonej normy, o której trudno tu mówić. W takim wypadku proszę o komentarz, która forma wydaje się najlepsza.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Tworzenie nazwy systemu liczbowego od wielowyrazowej nazwy liczby nie ma oparcia w uzusie, brakuje też odpowiedniego wzorca, ponieważ wszystkie tego typu nazwy były dotąd tworzone od rzeczowników odliczebnikowych prostych (jednowyrazowych), por. system jedynkowy (od jedynka ‘cyfra oznaczająca liczbę 1’), system ósemkowy (od ósemka ‘cyfra oznaczająca liczbę 8’), system dwunastkowy (od dwunastka ‘liczba 12’), system sześćdziesiątkowy (od sześćdziesiątka ‘liczba 60’).
Niewątpliwie podstawą nazwy systemu opartego na liczbie 61 jest odliczebnikowa konstrukcja rzeczownikowa sześćdziesiątka jedynka. Przy tworzeniu od niej przymiotnika złożonego można wykorzystać wzorzec złożenia o strukturze interfiksalno-sufiksalnej, por. sześćdziesiątkojedynkowy (system liczbowy), por. przymiotnik złożony z członem odliczebnikowym i odrzeczownikowym: sześćdziesięcioczterobitowy (system komputerowy).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego