Szpital, ale hospitalizacja

 
Szpital, ale hospitalizacja
1.10.2019
Dlaczego w języku polskim używamy słowa szpital, ale jako słowo pochodne od niego występuje hospitalizacja? W angielskim pochodzi ono od hospital i jest to zrozumiałe. Ale dlaczego w polskim także tak jest?
Z gramatycznego punktu widzenia hospitalizacja nie jest wyrazem pochodnym od szpitala, bo – właśnie – nie pochodzi od niego. Tym byłaby zapewne szpitalizacja, gdyby – rzecz jasna – istniała.
Hospitalizację zapożyczyliśmy z języka angielskiego jako termin specjalistyczny. Nie zawsze wyrazy nazywające pojęcia związane z jedną dziedziną tworzą spójny system nazewniczy – dość często mamy do czynienia z sytuacją, w której nazwy wchodzące w skład jednego pola znaczeniowego mają różne pochodzenie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego