Szpital, ale hospitalizacja

Szpital, ale hospitalizacja
1.10.2019
1.10.2019
Dlaczego w języku polskim używamy słowa szpital, ale jako słowo pochodne od niego występuje hospitalizacja? W angielskim pochodzi ono od hospital i jest to zrozumiałe. Ale dlaczego w polskim także tak jest?
Z gramatycznego punktu widzenia hospitalizacja nie jest wyrazem pochodnym od szpitala, bo – właśnie – nie pochodzi od niego. Tym byłaby zapewne szpitalizacja, gdyby – rzecz jasna – istniała.
Hospitalizację zapożyczyliśmy z języka angielskiego jako termin specjalistyczny. Nie zawsze wyrazy nazywające pojęcia związane z jedną dziedziną tworzą spójny system nazewniczy – dość często mamy do czynienia z sytuacją, w której nazwy wchodzące w skład jednego pola znaczeniowego mają różne pochodzenie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego