Szyk elementów w złożonych formach czasownikowych i w konstrukcjach z czasownikiem

Szyk elementów w złożonych formach czasownikowych i w konstrukcjach z czasownikiem
12.12.2019
12.12.2019
Szanowni Państwo,

Czy poprawne pod względem szyku są następujące sformułowania: charakteryzować się będzie (nie: będzie się charakteryzować), zlikwidowane zostały (nie: zostały zlikwidowane), nadmienić należy (nie: należy nadmienić), zbudowany jest (nie: jest zbudowany i czy jest jakaś konkretna zasada, która tego dotyczy?

Z poważaniem
Joanna B.
Szanowna Pani,
zarówno w złożonych formach czasownikowych (np. w czasie przyszłym, w stronie biernej), jak w konstrukcjach złożonych z dwóch czasowników (np. przy połączeniu czasownika modalnego z innym) poprawne są obie wersje (a więc zarówno będę pisał, został napisany, trzeba zaznaczyć, jak i pisał będę, napisany został, zaznaczyć trzeba), lecz druga jest nacechowana stylistycznie – występuje w tekstach podniosłych, czasem naukowych, czasem urzędowych.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego