Tak mi się zeszło

Tak mi się zeszło
22.04.2015
22.04.2015
Szanowny Panie Profesorze,
czy poprawna jest forma wypowiedzi „Tak mi się zeszło”?
Jest to element języka potocznego, a w nim rygory poprawnościowe są luźne. Można się zastanawiać, czy nie powinno być: „Tak mi zeszło” – przez analogię do „Cały ranek zszedł mi na porządkowaniu papierów i książek” (Inny słownik języka polskiego). Dodatkowe się w „Tak mi się zeszło” może pełnić funkcję czysto emfatyczną, jak w pytać się, albo wynikać z analogii do „Tak mi się zdaje” lub „Tak mi się powiedziało”. Jakakolwiek jest geneza tego się, nie jest ono, w każdym razie dla mnie, elementem rażącym w języku potocznym. Mimo to za podstawową i lepszą należy uważać wersję bez się. W NKJP – nawet w pełnej wersji – nie ma zwrotu „Tak mi się zeszło”, natomiast „Tak mi zeszło” jest poświadczone trzykrotnie, np. „Zacząłem pracować jako mechanik samochodowy u Citroena w Gandawie. Tak mi zeszło dziesięć lat”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego