Tania – Tani czy Tanii?

 
Tania – Tani czy Tanii?
25.03.2003
Pan dr Jan Grzenia, odpowiadając na pytanie o dopełniacz imion Katia, Nadia itp., stwierdził, iż „Rzeczowniki obce i pochodzenia obcego zakończone na -ia maja w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończenie -ii, np. apatii, partii, komedii, encyklopedii. Imiona odmieniamy podobnie jak wyrazy pospolite o tym samym zakończeniu”. Czy oznacza to, że dopełniacz od imienia Tania (= Tatiana) brzmi Tanii? Czy nie należało by raczej odmienić go według wzoru Ksenia – Kseni, a nie mania – manii?
W dalszej części cytowanej porady odsyłam do Nowego słownika ortograficznego PWN, w którym znajdują się niezbędne uściślenia. Otóż jeśli -ia występuje po n, zapis jest uzależniony od wymowy, dodajmy: starannej. Wymowie [ńja], którą zaleca się dla wyrazów obcego pochodzenia, odpowiada zapis -nii, gdy zaś mówimy [ńa], a tak w języku starannym powinniśmy wymawiać wyrazy rodzime o tym zakończeniu – piszemy -ni, stąd mania – manii 'pasja, obsesja', Mania – Mani 'imię zdrobniałe'. W związku z tym, iż imiona te wymawia się zwykle [Tańa, Kseńa], to – mimo że są obcego pochodzenia – w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zapisujemy je Tani, Kseni.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego