Tarzymiechy

Tarzymiechy
4.09.2002
4.09.2002
Jaka jest etymologia nazwy wsi Tarzymiechy? W dokumencie z 1419 r. zapisano je jako Tharszmechi. Wiadomo mi, że ok. XV w. były jedną z wiosek Rusi Czerwonej, takich jak Borów, Piaski, Dworzyska, zamieszkiwanych przez drobną szlachę gniazdową (Borowscy h. Luba, Piaseccy h. Zabawa, Dworzyccy h. /brak/) – Tarzymieskich h. /brak/.
Dziękuję – z poważaniem – E. Zając
Najstarszy znany zapis wsi Tarzymiechy, tak jak Pan podaje, występuje w roku 1419. Jest to wieś położona nad Wieprzem w dawniejszym powiecie krasnostawskim, parafia Stary Zamość. Współcześnie są Tarzymiech Pierwsze, Drugie i Trzecie. Zapis Tharszmechi świadczy, że wymowa tej nazwy była [Tarżymiechy]. Jest to nazwa typu rodowego, pochodząca od zbiorowego przezwiska Tarżymiechy, czyli od nazwy ludzi, którzy handlują miechami: tarżyć to staropolskie 'handlować, targować, kupczyć', a miech to 'wór, worek, torba, woreczek na pieniądze, futerał na instrumenty muzyczne'. W słowie Tarżymiechy tzw. r frykatywne, wymawiane [rż], zmieniło się w rz, stąd Tarzymiechy.
Łączę pozdrowienia
Aleksandra Cieślikowa, prof., IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego